Usui Reiki

Nieuws

Reiki Cursussen en Covid 19

Wij geloven niet in online Reiki opleidingen. De opleiding kan nooit op het door ons gewenste niveau zijn als dit online gedaan zou worden. Ook de organisatie waar wij bij aangesloten zijn is deze mening toegedaan. Online inwijdingen zijn naar ons idee ook niet mogelijk. Omdat wij dus een kwalitatief goede opleiding aan willen bieden is persoonlijk contact van het hoogste belang. Onze aangeboden cursussen gaan dus uitsluitend door als dit veilig gedaan kan worden. Houd u hier dus rekening mee, veiligheid voor alles. Cursussen die geen doorgang kunnen vinden zullen naar wens verplaatst worden of terugbeltaald.

Algemene Verordening

Gegevensbewerking

AVG Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) in werking getreden. Deze nieuwe Europese privacywetgeving noopt organisaties om op zorgvuldige wijze om te gaan met de persoonsgegevens die zij verkrijgen.Ook wij krijgen in de dagelijkse uitvoering van ons werk veel te maken met persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Om bewust te zijn van de dagelijkse verwerkingen die we verrichten met persoonsgegevens en om hier op een zo een zorgvuldig mogelijke wijze mee om te gaan, hebben we in een privacy handboek regels en procedures neergelegd die gelden voor de werkprocessen binnen Reiki Vereniging Cirkel. Dit privacy handboek heeft hiermee enerzijds tot doel om bewustwording te creëren voor alle bestuursleden binnen Reiki Vereniging Cirkel en voorts dient het ter ondersteuning voor de vormgeving van huidige en toekomstige werkprocessen. Tenslotte draagt dit handboek bij aan de aantoonbaarheid van onze compliance met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Uiteraard voldoet Reiki Centre KD volledig aan deze AVG regelgeving Karel Dijkers

Reiki Centre KD

© Copyright www.reikicentre-kd,com
Usui Reiki

Nieuws

Reiki Cursussen en Covid 19

Wij geloven niet in online Reiki opleidingen. De opleiding kan nooit op het door ons gewenste niveau zijn als dit online gedaan zou worden. Ook de organisatie waar wij bij aangesloten zijn is deze mening toegedaan. Online inwijdingen zijn naar ons idee ook niet mogelijk. Omdat wij dus een kwalitatief goede opleiding aan willen bieden is persoonlijk contact van het hoogste belang. Onze aangeboden cursussen gaan dus uitsluitend door als dit veilig gedaan kan worden. Houd u hier dus rekening mee, veiligheid voor alles. Cursussen die geen doorgang kunnen vinden zullen naar wens verplaatst worden of terugbeltaald.

Algemene Verordening

Gegevensbewerking

AVG Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) in werking getreden. Deze nieuwe Europese privacywetgeving noopt organisaties om op zorgvuldige wijze om te gaan met de persoonsgegevens die zij verkrijgen.Ook wij krijgen in de dagelijkse uitvoering van ons werk veel te maken met persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Om bewust te zijn van de dagelijkse verwerkingen die we verrichten met persoonsgegevens en om hier op een zo een zorgvuldig mogelijke wijze mee om te gaan, hebben we in een privacy handboek regels en procedures neergelegd die gelden voor de werkprocessen binnen Reiki Vereniging Cirkel. Dit privacy handboek heeft hiermee enerzijds tot doel om bewustwording te creëren voor alle bestuursleden binnen Reiki Vereniging Cirkel en voorts dient het ter ondersteuning voor de vormgeving van huidige en toekomstige werkprocessen. Tenslotte draagt dit handboek bij aan de aantoonbaarheid van onze compliance met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Uiteraard voldoet Reiki Centre KD volledig aan deze AVG regelgeving Karel Dijkers
© reikicentre-kd.com 2019